Stichting ViervlakVlinder

  Verhuur sportzalen

Het sportcomplex De Vlinder is geschikt voor een groot aantal sporten inclusief sportevenementen. In de tribunes aanwezig om grote aantallen bezoekers c.q. supporters te ontvangen.

Indien u belangstelling heeft om een zaal in het sportcomplex De Vlinder te huren dan kunt u dit via het volgende e-mailadres informatie opvragen:  

Protocol gebruik van camera- en videobeelden