Stichting ViervlakVlinder

Op basis van de uren die de vrijwilligers van de vier deelnemende verenigingen werkzaamheden vanuit hun sportvereniging uitvoeren, wordt een bedrag van €10,- per uur geretourneerd aan de desbetreffende sportvereniging. Deze uren noemen wij "Vlinderuren".

De werkzaamheden die onder de zgn. Vlinderuren vallen betreffen het toezichthouden in het sportcomplex, schoonmaak clubhuis kleedkamers, douches etc., bardiensten draaien en het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden.

Voor bardienst is er altijd een certificaat IVA (instructie verantwoord alcoholgebruik) noodzakelijk op momenten dat we alcohol willen (en mogen) schenken. Het is handig wanneer zoveel mogelijk bardienst-vrijwilligers dat certificaat hebben. Je kunt het certificaat eenvoudig behalen door op internet een test te doen. Ga daarvoor naar: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751. Beantwoord de vragen juist en je krijgt je certificaat direct (digitaal) opgestuurd. De benodigde kennis is basaal, met gezond verstand en enige kennis kom je een heel eind. Bij verkeerde antwoorden krijg je herkansingen! Men zegt dat het leuk en informatief is om te doen. Als je het hebt ontvangen stuur dan een kopie van deze pdf naar Jos Oudsen (), lid van de clubhuiscommissie.

De vier sportverenigingen hebben ieder een vrijwilligerscoördinator waar de leden c.q. ouders van de desbetreffende sportvereniging zich op kunnen geven.

De vier vrijwilligerscoördinatoren hebben zitting in de accommodatiecommissie die onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur De ViervlakVlinder valt.

De vier coördinatoren zijn te bereiken via de onderstaande mailadressen:
Scylla: 
Impuls: 
Kantjils: 
Invicta: 

De accommodatiecommissie wordt voorgezeten door mw. Angeline van de Kraats die namens Sportservice Ede coordinerende werkzaamheden voor het Stichtingsbestuur verricht. De Stichting ViervlakVlinder heeft met Sportservice Ede een dienstverleningscontract afgesloten.

Angeline van de Kraats heeft als mailadres:

 

 

Leden kunnen zich inschrijven voor een vrijwilligerstaak via het Rooster menu!!